Otázka:

Aká je alternatíva pre vyjadrenie množného čísla v spojení "vidieť voľným okom"?

Heslá:

vidieť voľným okom, vidieť voľnými očami

Odpoveď:

Slovné spojenie vidieť voľným okom vo význame „vidieť bez použitia optického prístroja“ je ustálené s použitím tvaru slova oko v jednotnom čísle. Modifikované spojenie s tvarom množného čísla vidieť voľnými očami je nezvyčajné, no nemožno ho odmietnuť, lebo nemení jeho zmysel. 


Otázka z 27. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vidieť voľným okom