Otázka:

Ako sa správne píšu výrazy feng-šuej a čchi-kung?

Heslá:

feng šuej, čchi-kung, čikung

Odpoveď:

Výraz feng šuej je spracovaný v slovenských slovníkoch cudzích slov v takejto pravopisnej podobe. Názov orientálneho cvičenia čchi-kung sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách a v jazykovej praxi sa používa v rozličných podobách, ako napríklad quigong, cchigong, cchikung, čchi kung, či-kung, či kung, čikung. Najčastejšia je v súčasnosti zrejme podoba čchi-kung, ale slovenskému pravopisu najviac zodpovedá podoba čikung, ktorá je dnes v slovenčine takisto pomerne frekventovaná aktorú Vám odporúčame uprednostňovať.


Otázka z 04. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu feng šuej