Otázka:

Ako sa skloňuje názov miestnej časti obce Čeláre (Veľký Krtíš) Kirť?

Heslá:

Kirť, Čeláre-Kirť

Odpoveď:

 

Názov miestnej časti obce Čeláre má v súčasnosti grafickú podobu Kirť s krátkym i. V takejto podobe sa uvádza aj v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, 2011, kapitola Názvy obcí (sídel) na Slovensku), kde je spracovaný ako podstatné meno mužského rodu. Názov Kirť sa skloňuje podľa vzoru stroj. V genitíve má tvar (z) Kirťa, v lokáli v Kirti (ako v stroji). Súvisiace obyvateľské mená sú Kirťan Kirtianka a vzťahové prídavné meno má tvar kirtiansky. Názov obce Čeláre je pomnožné podstatné meno mužského rodu. Pomenovanie miestnej časti Čeláre-Kirť sa skloňuje takto: G z Čelár-Kirťa, D k Čelárom-Kirťu, A (navštíviť) Čeláre-Kirť, L o Čelároch-Kirti, I s Čelármi-Kirťom. Dodávame, že tento názov je spracovaný ako podstatné meno mužského rodu aj v starších lexikografických príručkách. V 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka (1968) sa uvádza medzi slovenskými miestnymi názvami v staršej pravopisnej podobe Kírť s dlhým í, ale takisto ako podstatné meno mužského rodu.


Otázka z 03. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Kirť