Otázka:

Aký je privlastňovací tvar od anglického mena "Joe"? "Joovo auto" alebo "Joeho auto"?

Heslá:

Joe, Joea, Joeov

Odpoveď:

Anglické meno Joe vzhľadom na výslovnosť [džou] skloňujeme podľa vzoru chlap, pričom koncové e sa v písme zachováva: Joea, Joeovi, Joea, (o) Joeovi, (s) Joeom. To znamená, že privlastňovacie zámená od neho tvoríme podľa vzoru otcov: Joeovo auto.


Otázka z 03. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Joe