Otázka:

Kedy sa píše sami a kedy samy?

Heslá:

sami samy, radi rady, oni ony, samy samé

Odpoveď:

 

Zámeno sám má v nominatíve množného čísla pri životnom podstatnom mene mužského rodu pádovú príponu -i (chlapi rokujú sami) a pri neživotných a zvieracích podstatných menách mužského rodu, ako aj pri podstatných menách ženského a stredného rodu príponu -y (stromy sa proti škodcom chránia samy, ženy budú rokovať samy, mestá sa samy rozhodnú, ako použijú pridelené finančné prostriedky). Podobne sa skloňuje prídavné meno rád (muži majú radi futbal, ale stromy majú rady výživnú pôdu, medvede majú rady med, ženy majú rady divadlo, deti majú rady cukríky) a pri odkazovaní zámeno on (chlapi – oni; ženy, veci, zvieratá, deti – ony).

            Dodávame, že v slovenčine máme aj vymedzovacie zámeno samý s významom „číry, len, iba“, napríklad kolektív tvoria samí Slováci. V nominatíve a v akuzatíve množného čísla pri neživotných podstatných menách mužského rodu, zvieracích podstatných menách a pri podstatných menách ženského a v stredného rodu má zámeno samý tvar samé, napr. N boli tam samé kamene (t. j. iba kamene), A videli sme len samé psy (t. j. iba psy), N na konkurze sa zúčastnili samé ženy (t. j. iba ženy), N prišli iba samé deti (t. j. iba deti).


Otázka z 31. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sami samy