Otázka:

Kedy sa píše "sami" a kedy "samy"?

Heslá:

sami samy, radi rady, oni ony, samy samé

Odpoveď:

 

Zámeno sám máv nominatíve množného číslapri životnom podstatnom mene mužského rodu pádovú príponu -i (chlapi rokujú sami) a pri neživotných a zvieracích podstatných menách mužského rodu, ako aj pri podstatných menách ženského rodu a podstatných menách stredného rodu má príponu -y (stromy sa proti škodcom chránia samy, ženy budú rokovať samy, mestá sa samy rozhodnú, ako použijú pridelené finančné prostriedky). Podobne sa skloňuje prídavné meno rád (muži majú radi futbal,ale stromy majú rady výživnú pôdu, medvede majú rady med, ženy majú rady divadlo, deti majú rady cukríky) a pri odkazovaní zámeno on (chlapi – oni; ženy, veci, zvieratá, deti – ony).

            Dodávame, že v slovenčine máme aj vymedzovacie zámeno samý s významom „číry, len, iba“, napríklad kolektív tvoria samí Slováci. V nominatíve množného čísla pri neživotných podstatných menách mužského rodu, zvieracích podstatných menách a pri podstatných menách v ženskom a v strednom rode má zámeno samý tvar samé, napr. boli tam samé kamene (t. j. iba kamene), videli sme len samé psy (t. j. iba psy), na konkurze sa zúčastnili samé ženy (t. j. iba ženy), prišli iba samé deti (t. j. iba deti).


Otázka z 31. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sami samy