Otázka:

Je pravda, že slovo vitajte sa vo vete "Vitajte na oficiálnych stránkach mesta" píše s krátkym i?

Heslá:

vitajte - citoslovce

Odpoveď:

 Ako správne uvádzate, pozdrav vitajte vo vete Vitajte na oficiálnych stránkach mesta sa píše s krátkym i. Pozdrav vitajte nie je slovesný tvar, ale citoslovce.

Naproti tomu slovo vítajte s dlhým í je tvar rozkazovacieho spôsobu od slovesa vítať a možno ho použiť napríklad vo vete Hostí vítajte vždy s úsmevom.


Otázka z 26. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vitajte - citoslovce