Otázka:

Aké je správne pomenovanie samice psa: „suka, sučka“ alebo „fena“?

Heslá:

suka, sučka, fena, fenka

Odpoveď:

 

 

Samica psa sa volá suka, zdrobnene sučka (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Výrazy fena, fenka sú české.


Otázka z 01. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu suka