Otázka:

Dobrý deň, aký je správny tvar ženského priezviska od mužského mena Vrábeľ?

Heslá:

Vrábeľ Vrábeľová Vrábľová

Odpoveď:

Od priezviska Vrábeľ možno utvoriť obidve podoby ženského priezviska – Vrábeľová aj Vrábľová. Rozhodujúci je rodinná tradícia, teda to, ktorá podoba ženského priezviska sa v rodine (u nositeliek priezviska v staršej generácii) používa. Zároveň treba mať na zreteli, že podoba ženského priezviska by sa mala zhodovať so skloňovaním mužského priezviska. Ak sa teda priezvisko Vrábeľ  skloňuje s vynechaním vkladnej samohlásky e, čiže Vrábľa, Vrábľovi, Vrábľom, priezvisko manželky by malo mať podobu bez samohlásky e, teda Vrábľová. Ak sa priezvisko skloňuje so zachovaním samohlásky e, čiže Vrábeľa, Vrábeľovi, Vrábeľom, priezvisko manželky by malo mať podobu Vrábeľová.


Otázka z 06. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vrábeľ Vrábeľová Vrábľová