Otázka:

Je správny zápis v podobe "zahraničná účasť bola takmer 50 % -ná" ?

Heslá:

päťdesiatpercentný, 50 %, 50 %-ný

Odpoveď:

Značka percenta % sa v slovenských textoch píše za príslušnou číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou, napr. 10 % (desať percent). Takto sa zapisuje aj v nepriamych pádoch pri skloňovaní, napr. s 10 % (s desiatimi percentami), aj pri vyjadrení prídavného mena, napr. 10 % roztok (desaťpercentný roztok), s 10 % využitím (s desaťpercentným využitím), ako aj v spojení zahraničná účasť bola takmer 50 %  (päťdesiatpercentná). V slovenskej technickej norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností z apríla 2011 sa popri písaní typu 50 % účasť pripúšťa vo vetnej súvislosti aj podoba s príponou 50 %-ná účasť. Z pravopisného hľadiska je však takéto písanie nesystémové vzhľadom na používanie ostatných značiek (spojenie stowattová žiarovka zapíšeme 100 W žiarovka, nie 100 W-ová žiarovka; spojenie tisícdolárová bankovka zapíšeme 1000 $ bankovka, nie 1 000 $-ová bankovka atď.).Podľa Pravidiel slovenského pravopisu používame spojovník pri spájaní častí slov zapísaných číslicami a slovami (nie značkami), napr. 100-percentná garancia, 50-percentný výnos,

3-kilometrová trasa, 1 000-dolárová bankovka a pod.


Otázka z 31. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu päťdesiatpercentný