Otázka:

Ako sa skloňuje podstatné meno medaila?

Heslá:

medaila - skloňovanie

Odpoveď:

Podstatné meno medaila sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena. V jednotnom čísle má tieto tvary: N medaila, G (bez) medaily, D (k) medaile, medailu, L o medaile, I s medailou, v množnom čísle: N medaily, G (bez) medailí, D (k) medailám, medaily, L o medailách, I s medailami.  Pri skloňovaní podstatného mena medaila sa často nesprávne tvorí tvar genitívu, datívu a lokálu jednotného čísla (bez medaile, k medaili, o medaili namiesto tvarov zodpovedajúcich kodifikovanej podobe spisovnej slovenčiny bez medaily, k medaile, o medaile). Pri vzore žena neexistuje v genitíve jednotného čísla prípona -e a príponu -i v datíve a v lokáli jednotného čísla majú pri vzore žena iba cudzie podstatné mená zakončené na -ea ako idea, orchidea, Kórea, Andrea.


Otázka z 31. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu medaila - skloňovanie