Otázka:

Používa sa výraz vliv aj v spisovnej slovenčine? Alebo je správne len slovo vplyv?

Heslá:

vplyv, vplývať, vliv

Odpoveď:

Podstatné meno vplyv a sloveso vplývať majú v slovenčine uvedené podoby (ktoré si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Slovo vliv je český ekvivalent slova vplyv.


Otázka z 26. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vplyv