Otázka:

Ako sa vyslovuje t v slovách Tisa, Tisovec, tis? Tvrdo alebo mäkko?

Heslá:

Tisa, Tisovec, tis, František, cmiter, maternica, neter, výslovnosť spoluhlásky t

Odpoveď:

Výslovnosť spoluhlásky t v slovách Tisa, Tisovec, tis je mäkká (porov. Á. Kráľ: Pravidlá slovenskej výslovnosti). Platí o nej pravidlo o mäkkej výslovnosti spoluhlások d, t, n, l v domácich slovách, ako napr. František, cmiter, maternica, neter.

 


Otázka z 04. 08. 2003 bola zodpovedaná dňa 05. 08. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tisa