Otázka:

Ako sa určujú hlásky d, t, n, l, ď, ť, ň, ľ v slabikách de, te, ne, le, di, ti, ni, li? Je možné určiť hlásku t v slove Martina ako tvrdú a napr. v slove ticho ako mäkkú?

Heslá:

Martina, ticho, mäkké a tvrdé spoluhlásky, výslovnosť

Odpoveď:

 

Tvrdé a mäkké spoluhlásky d, t, n, l/ď, ť, ň, ľ sa určujú podľa výslovnosti (ide o hlásky, t. j. o zvukové jednotky), nie podľa toho, akým písmenom sú v konkrétnom slove zapísané. Meno Martina sa v slovenčine vyslovuje tvrdo [martina], to znamená, že v tomto mene je tvrdá spoluhláska t zapísaná písmenom t. V slove ticho [ťicho] sa t vyslovuje mäkko, ide teda o mäkkú spoluhlásku ť zapísanú podľa slovenského pravopisu písmenom t bez mäkčeňa, lebo za ním nasleduje samohláska i. Podrobnejšie sa môžete o tejto problematike dočítať na stránke jazykovej poradne sme, keď si do vyhľadávača zadáte heslo mäkké spoluhlásky.


Otázka z 28. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Martina