Otázka:

Ako sa tvorí pomenovanie rodiny od mužského priezviska Kaminski?

Heslá:

Kaminski - skloňovanie, rodina Kaminská

Odpoveď:

Mužské priezvisko Kaminski s krátkym mäkkým na konci sa skloňuje rovnako ako slovenské priezviská zakončené na podľa adjektívneho vzoru pekný, t. j. bez Kaminského, ku Kaminskému, vidím Kaminského, o Kaminskom, s Kaminským; v množnom čísle Kaminskí, bez Kaminských, vidím Kaminských, o Kaminských, s Kaminskými. Iba v základnom tvare (v nominatíve jednotného čísla) má tvar s krátkym mäkkým i –  Kaminski. Rodinné pomenovanie má podobu rodina Kaminská a správna je aj podoba rodina Kaminských.


Otázka z 28. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kaminski - skloňovanie