Otázka:

Chcem sa opýtať, či je spisovný výraz čuchacia soľ (z anglického sal volatile)?

Heslá:

čuchací, čuchacia soľ

Odpoveď:

Prídavné meno čuchací je spisovné a vyjadruje sa ním význam „slúžiaci na vdychovanie nosom“. Anglické spojenia volatile salt (odborné pomenovanie sal volatile) a smelling salt sa prekladajú do slovenčiny ako čuchacia soľ.


Otázka z 28. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čuchací