Otázka:

Aký je rozdiel medzi slovami úžitkový a užitočný?

Heslá:

úžitkový, užitočný

Odpoveď:

Prídavné meno úžitkový má význam „ktorý sa dá zužitkovať“ alebo „chovaný, pestovaný pre úžitok“ a používa sa v spojeniach ako úžitkové drevo, úžitková hornina (dajú sa zužitkovať), úžitkový dobytok, úžitkové rastliny (chovajú a pestujú sa pre úžitok), úžitková keramika (na bežné používanie), úžitková voda (používa sa na pranie, vo výrobe a pod.), úžitková hodnota (súhrn úžitkových vlastností veci).

Prídavné meno užitočný má dva základné významy, a to 1. „prinášajúci úžitok, osoh, osožný“, napr. užitočná práca, užitočná pomoc, užitočné vtáctvo, užitočný hmyz, užitočný pomocník; a odborne aj 2. „skutočne (reálne) využiteľný“, napr. užitočné zaťaženie vozidla je náklad, ktorý môže pojať dopravný prostriedok, kým sa nedosiahne celková prípustná hmotnosť, a užitočné zaťaženie v stavebníctve je súhrn všetkých prípadov záťaže, ktorým je vystavená stavebná časť pri predpokladanom použití.

           


Otázka z 28. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úžitkový