Otázka:

Sú výrazy bežkár, bežkovanie a bežkové lyžovanie adekvátne pôvodným výrazom bežec na lyžiach, bežecké lyžovanie? Nemali by sa používať len výrazy ako bežecké lyžovanie a beh na lyžiach?

Heslá:

bežkár, bežky, bežkovať, bežkovanie, bežkové lyžovanie, bežkárske lyžovanie

Odpoveď:

Osobu, ktorá sa venuje športovej disciplíne beh na lyžiach, nazývame bežec na lyžiach aj bežkár (od bežecké lyže → skrátene bežky → bežkár). Trate určené na behanie na lyžiach sa nazývajú bežecké trate aj bežkárske trate. Obe spojenia sú správne utvorené a zodpovedajú spisovnej slovenčine a obe sa používajú v jazykovej praxi. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa podstatné mená bežky, bežkár aj prídavné meno bežkársky hodnotia ako štylisticky neutrálne. Výrazy bežkárske lyžovanie bežkové lyžovanie sa používajú podstatne zriedkavejšie než spojenie bežecké lyžovanie, ale vzhľadom na existenciu a klasifikáciu slov bežkár a bežky nemožno ani tieto spojenia odmietať. Za oficiálny športový termín sa však považuje názov disciplíny beh na lyžiach. V spojení so slovom lyžovanie sa uprednostňuje prídavné meno bežecký – bežecké lyžovanie. Podobne aj sloveso bežkovať a z neho utvorené slovesné podstatné meno bežkovanie sú spisovné výrazy, ale častejšie sa používajú spojenia behať (resp. behávať) na lyžiach.

 


Otázka z 28. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bežkár