Otázka:

Je výraz východzí spisovný alebo nie?

Heslá:

východzí, východový, východiskový, východisková východová stanica

Odpoveď:

 

Prídavné meno východzí je nesprávne a ako nesprávne sa hodnotí aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Pri slove východzí, ktorého nesprávnosť sa naznačuje obyčajným typom písma (vo vytlačenej podobe slovníka) alebo fialovou farbou (v elektronickej podobe slovníka), sa za čiarkou uvádza skratka spr. (= správne) a za ňou správne spisovné ekvivalenty východiskový a východový. V spojení so slovom stanica sa tu odporúča prídavné meno východový, no pri hesle východiskový je príklad východisková stanica.

Z jazykového hľadiska sú správne obe prídavné mená, o čom svedčí aj spracovanie termínu východisková/východová stanica v terminologických slovníkoch. V Slovníku železničnej prepravnej prevádzky z r. 1969 sa uvádza termín východová stanica a v  Dopravnom slovníku z r. 1983 sa uvádza východisková stanica. Keďže obe publikácie majú rovnakého autora prof. Dr. Alexandra Petrovského, možno usudzovať, že termín východová stanica sa časom prehodnotil na východisková stanica.

 


Otázka z 19. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu východzí