Otázka:

Je správne spojenie pri poslednom ráze ma zobudil alebo pri poslednom raze ma zobudil?

Heslá:

raz, posledný raz, piaty raz, päť ráz

Odpoveď:

Pomocné podstatné meno raz, ktoré je súčasťou základných a násobných čísloviek, sa píše s krátkym a, t. j. pri poslednom raze (dlhé á má slovo raz iba v spojeniach typu päť ráz pri číslovkách od päť vyššie). Veta pri poslednom raze ma zobudil je však štylisticky ťažkopádna a odporúčame Vám hľadať vhodnejšie vyjadrenie.


Otázka z 27. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu raz