Otázka:

Ako mám písať spojenie Francúz - nefrancúz? S malými alebo s veľkými písmenami a s pomlčkou alebo so spojovníkom?

Heslá:

Francúz, Nefrancúz, Francúz-Nefrancúz

Odpoveď:

Podstatné mená Francúz aj Nefrancúz sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.

Ak chcete použiť spojenie Francúz-Nefrancúz vo vete ako napr. Francúz-Nefrancúz, všetko jedno alebo Francúz-Nefrancúz, všetko je to jeden čert, píše sa spojenie Francúz-Nefrancúz so spojovníkom.


Otázka z 27. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Francúz