Otázka:

Čo je správne: "slečna, ktorá zbierala prihlášky" alebo "slečna, čo zbierala prihlášky"?

Heslá:

ktorý, čo, ktorý čo

Odpoveď:

Štylisticky neutrálne spojenie je slečna, ktorá zbierala prihlášky. Nahrádzanie tvarov zámena ktorý zámenom čo je príznačné pre hovorový štýl a vyjadrenie slečna, čo zbierala prihlášky má hovorový charakter.


Otázka z 27. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu ktorý