Otázka:

Obyvatelia Rakúsko-Uhorska boli rakúskouhorčania, Rakúsko-Uhorčania alebo Rakúskouhorčania?

Heslá:

obyvatelia Rakúsko-Uhorska

Odpoveď:

V súvislosti s mnohonárodným štátom Rakúsko-Uhorskom sa nepoužíva a ani sa nepoužívalo obyvateľské meno Rakúskouhorčan. Odporúčame Vám používať spojenie obyvatelia Rakúsko-Uhorska.


Otázka z 27. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obyvatelia Rakúsko-Uhorska