Otázka:

Ak má človek dva tituly, napr. Mgr. Ing., píše sa medzi nimi čiarka?

Heslá:

tituly-čiarka

Odpoveď:

 

 

Tituly uvádzané pred menom sa neoddeľujú čiarkou, napr. Mgr. Ing. Marián Šustek. Čiarkou sa oddeľujú tituly uvádzané za menom, napr. PhDr. Iveta Letovanská, PhD., hosťujúca docentka.

O používaní titulov sa dozviete viac v našej elektronickej poradni po zadaní hesla tituly.


Otázka z 27. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tituly-čiarka