Otázka:

Je správny výraz "dverí" alebo "dvier"?

Heslá:

dverí dvier, dverami dvermi

Odpoveď:

1.      Pomnožné podstatné meno ženského rodu dvere má v genitíve dvojtvar dverí aj dvier, o čom sa môžete presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk. Dodávame, že podstatné meno dvere má dvojtvar aj v inštrumentáli, t. j. správne je dverami aj dvermi.Otázka z 26. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dverí dvier