Otázka:

Ako to, že vo vašom slovníku sa nenachádza slovo choseň (osoh, úžitok)?

Heslá:

choseň

Odpoveď:

Podstatné meno choseň (aj v podobe chosen) sa uvádza vo všetkých slovníkoch sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk (prirodzene, okrem Slovníka cudzích slov, lebo ide o slovo domáceho pôvodu). Predpokladáme, že ste si pomýlili stránku elektronickej poradne SME, ktorú zabezpečujú pracovníci Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v spolupráci s portálom sme.sk, so slovníkom. V elektronickej poradni sme sprístupnili odpovede na jazykové otázky, s ktorými sa na nás používatelia slovenského jazyka obracajú, a nájdete v nej iba heslá a témy, ktoré boli predmetom nášho poradenstva. Viac informácií nájdete na stránke http://jazykovaporadna.sme.sk po kliknutí na odkaz O jazykovej poradni.


Otázka z 26. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu choseň