Otázka:

Nenašla som u vás slová investigatívny a tranža.

Heslá:

investigatívny, tranža

Odpoveď:

Prídavné meno investigatívny sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) aj v Slovníku cudzích slov (2005). Všetky uvedené príručky sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk. V Slovníku cudzích slov nájdete aj podstatné meno tranža.      

Predpokladáme, že ste si pomýlili stránku elektronickej poradne SME, ktorú zabezpečujú pracovníci Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v spolupráci s portálom sme.sk, so slovníkom. V elektronickej poradni sme sprístupnili odpovede na jazykové otázky, s ktorými sa na nás používatelia slovenského jazyka obracajú, a nájdete v nej iba heslá a témy, ktoré boli predmetom nášho poradenstva. Viac informácií nájdete na stránke http://jazykovaporadna.sme.sk po kliknutí na odkaz O jazykovej poradni.


Otázka z 26. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu investigatívny