Otázka:

Je na súhrnné pomenovanie niekoľkých vtákopyskov vhodný výraz stádo, roj, húf, zoskupenie, formácia alebo kŕdeľ?

Heslá:

stádo, roj, kŕdeľ, húf, zoskupenie, formácia, vtákopysk, skupina, niekoľko

Odpoveď:

 

Na súhrnné pomenovanie niekoľkých vtákopyskov nie sú vhodné výrazy stádo, roj ani kŕdeľ (podrobné významy uvedených slov si možno overiť vo výkladových slovníkoch na www.slovnik.juls.savba.sk). Slovo húf sa používa predovšetkým v súvislosti so zvieratami (alebo aj ľuďmi) v pohybe. Pomenovania zoskupenie alebo formácia sa používajú v iných významoch (porov. na www.slovnik.juls.savba.sk).

 Predpokladáme, že vzácne a plaché nočné tvory, k akým patrí aj vtákopysk, sa v hojnom počte bežne nevyskytujú, preto na označenie niekoľkých jedincov odporúčame použiť podstatné meno skupina alebo neurčité zámeno niekoľko (prípadne rodinka).

 


Otázka z 12. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu stádo