Otázka:

Stvorenie, ktoré vzíde zo spojenia človeka s démonom, sa po anglicky nazýva cambion. Ako mám toto slovo písať v slovenskom texte?

Heslá:

kambion, cambion, polodémon

Odpoveď:

 

Názov potomka človeka a démona cambion, resp. kambion či kambión, sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách a nenašli sme ho ani v slovensko-anglických prekladových slovníkoch či v slovenských textoch. Na internete sme našli doklady o používaní slova cambion (výslovnosť [kæmbiən]) iba v angličtine. Pri zadaní podoby kambion sa objavilo iba pár odkazov na poľské stránky. Slovenské texty obsahujúce výrazy cambion, kambion alebo kambión sa nenašli. Ak potrebujete použiť tento výraz v preklade fantastického románu, mohli by ste ho prevziať z angličtiny v adaptovanej podobe kambion. Pripomíname však, že v súvislosti s takouto bytosťou sa v slovenčine aj v češtine používa výraz polodémon, o čom sa môžete presvedčiť na internete.


Otázka z 26. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kambion