Otázka:

Aký ekvivalent má v slovenčine slovo vrut?

Heslá:

vrut, skrutka do dreva, drevoskrutka, drevosklad, drevorezba

Odpoveď:

České slovo vrut má v slovenčine viacslovný ekvivalent skrutka do dreva. Novšie pomenovanie drevoskrutka, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, je správne utvorené (ako napr. drevosklad, drevorezba) a významovo jasné, no nepredpokladáme, že ide o odborný termín.


Otázka z 05. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vrut