Otázka:

Aký je tvar slova dvadsaťjeden vo vete Výučba prebiehala počas 21 dní?

Heslá:

dvadsaťjeden, tridsaťjeden

Odpoveď:

Zložené číslovky, ktoré majú v druhej časti zloženiny číslovku -jeden, napr. 21, 31, 101, sú nesklonné. Skloňujeme iba meno počítaného predmetu, ktoré je v základnom tvare v genitíve množného čísla: dvadsaťjeden študentov (žien, detí), tridsaťjeden ústavov (nocí, jabĺk), stojeden nápadov (okolností, gest). Daná veta znie Výučba prebiehala počas dvadsaťjeden dní.


Otázka z 25. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dvadsaťjeden