Otázka:

Je správne slovo svrček, alebo cvrček?

Heslá:

svrček, cvrček

Odpoveď:

Správne sú obe slová (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 23. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu svrček