Otázka:

Je správne používať slovo "dizajnovať"?

Heslá:

dizajnovať

Odpoveď:

Sloveso dizajnovať nie je zatiaľ spracované v slovenských lexikografických príručkách vrátane slovenských slovníkov cudzích slov. Je to však správne utvorené slovo od podstatného mena dizajn, používa sa v jazykovej praxi a zodpovedá spisovnej slovenčine. Význam slovesa dizajnovať je „vypracúvať výtvarné riešenie, tvoriť dizajn“.


Otázka z 22. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dizajnovať