Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo kôň? Správne sa povie stádo koňov alebo stádo koní?

Heslá:

kôň

Odpoveď:

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú ako životné podstatné mená podľa vzoru chlap, v množnom čísle sa skloňujú ako neživotné podstatné mená podľa vzorov dub alebo stroj v závislosti od zakončenia. Slovo kôň sa skloňuje v jednotnom čísle podľa vzoru chlap a v lokáli jednotného čísla má dvojtvar o koňovi/na koni. V množnom čísle sa slovo kôň skloňuje podľa vzoru stroj a v genitíve množného čísla má tvar koní, napr. stádo koní. V prenesenom význame a v zosobnení má v genitíve množného čísla tvar koňov, napr. Na hodine telesnej výchovy sme cvičili bez koňov. – Vynadal mu do koňov.

 


Otázka z 21. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu kôň