Otázka:

Je slovo znovupoužívanie spisovné? Nenachádza sa v našich slovníkoch, ale často sa používa ako synonymum slova recyklácia.

Heslá:

znovupoužívanie, recyklácia

Odpoveď:

Slovenčina sa sústavne obohacuje o nové slová, ktoré sú nevyhnutné na pomenovanie nových reálií či javov, do slovníkov sa často dostávajú s väčším časovým odstupom. Slovo znovupoužívanie je utvorené v súlade s jazykovým systémom slovenčiny, preto ho možno považovať za spisovné. Podľa nášho názoru však slová znovupoužívanie a recyklácia nie sú úplne synonymné, predpona znovu- evokuje skôr význam „používanie (tej istej veci) po určitej prestávke“, kým slovo recyklácia sa spravidla používa vo význame opätovného využitia surovín.


Otázka z 20. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu znovupoužívanie