Otázka:

Ako sa správne píšu skratky formátov PDF, RTF a doc?

Heslá:

PDF, RTF, DOC

Odpoveď:

Skratka PDF je vytvorená z prvých písmen anglických slov Portable Document Format. Ide teda o takzvanú iniciálovú skratku a takéto skratky sa v slovenčine píšu veľkými písmenami. V slovenských textoch Vám ju odporúčame používať v tejto podobe zodpovedajúcej slovenskému pravopisu. V slovenčine sa skratka PDF ustálene hláskuje po slovensky [pé-dé-ef], je mužského rodu (podľa podstatného mena formát v názve), ale neskloňuje sa. Podobným spôsobom je utvorená aj iniciálová skratka RTF [er-té-ef] z anglického pomenovania Rich Text Fomat.       

Skratka pomenovania formátu DOC (výslovnosť [doc]) je utvorená iným spôsobom – pomenovanie Document File Format sa skrátilo na prvé tri písmená prvého slova Document – Doc. Takto utvorená skratka sa v slovenčine píše s bodkou na konci (v angličtine sa používajú podoby Doc, doc aj DOC). Vzhľadom na podoby skratiek PDFRTF odporúčame v slovenských textoch aj v prípade pomenovania Document File Format používať skratku v podobe DOC, hoci nejde o skutočnú iniciálovú skratku.


Otázka z 20. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu PDF