Otázka:

Existuje prídavné meno od emu?

Heslá:

emu, kakadu - kakadí

Odpoveď:

Pomenovanie stepného vtáka podobného pštrosovi emu je v slovenčine nesklonné podstatné meno mužského rodu. V jazykovej praxi sa prídavné meno utvorené od zvieracieho podstatného mena emu nepoužíva, hoci teoreticky by ho bolo možné utvoriť podobne ako pri kakadu – kakadí (pozri Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk). Privlastňovací vzťah alebo inú súvislosť Vám odporúčame vyjadrovať genitívnym prívlastkom, napr. krk vtáka emu, samica pštrosa emu, mláďa emu hnedého.


Otázka z 20. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu emu