Otázka:

Môže sa používať slovné spojenie "mať namále" napríklad vo význame, že futbalový Slovan mal v Trnave namále, čiže takmer prehral?

Heslá:

namále, mať namále

Odpoveď:

Príslovka namále je české slovo a aj spojenie mať na mále sa v slovenčine hodnotí ako čechizmus. V slovenčine sa podobná situácia vyjadruje podľa kontextu spojeniami ako veľa nechýbalo, chýbalo len málo, len-len že neprehral, priháralo mu, napr. Slovanu v Trnave priháralo, Slovan v Trnave len-len že neprehral.

 

 


Otázka z 20. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu namále