Otázka:

Slangové pomenovanie socializmu sa píše socik alebo socík?

Heslá:

socík

Odpoveď:

Slangové pomenovanie socialistického zriadenia, resp. obdobia socializmu má písanú podobu socík s dlhým í.


Otázka z 19. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu socík