Otázka:

Ako sa správne píše suma v katalógu produktov? Má byť napr. 49 € alebo 49,00 €?

Heslá:

suma, peňažná suma

Odpoveď:

Podľa slovenskej technickej normy 01 6910 (Pravidlá písania a úpravy písomností) pri písaní súm bez centov nasleduje za poslednou číslicou desatinná čiarka a dve nuly alebo pomlčka, čiže 49,00 € alebo 49,– €.


Otázka z 19. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu suma