Otázka:

Kde nájdem význam predložky vzhľadom? Správne je vzhľadom k alebo vzhľadom na?

Heslá:

vzhľadom na, vzhľad, vzhľadom na niečo

Odpoveď:

 

Druhotná predložka vzhľadom na sa v tejto podobe uvádza pri hesle vzhľad v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke www.slovnik.juls.savba.sk. Správne je spojenie vzhľadom na niečo.


Otázka z 25. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu vzhľadom na