Otázka:

Slová vysokoodolný a vysokoakostný sa píšu spolu alebo osobitne?

Heslá:

vysokoodolný, vysokoakostný, vysokofrekvenčný, vysokopríjmový, vysokoškolský, vysokozdvižný

Odpoveď:

 

Zložené prídavné mená vysokoodolný, vysokoakostný odporúčame písať spolu, podobne ako ďalšie slová s prvou časťou vysoko-, napr. vysokofrekvenčný, vysokopríjmový, vysokoškolský, vysokozdvižný.

 


Otázka z 13. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vysokoodolný