Otázka:

Je spisovné slovo spolunavrhovateľ?

Heslá:

spolunavrhovateľ

Odpoveď:

Podstatné meno spolunavrhovateľ je správne utvorené predponou spolu- od pomenovania osoby navrhovateľ a pomenúva sa ním osoba, ktorá spolu s inou osobou (inými osobami) podáva návrh. Výraz spolunavrhovateľ zodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 15. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spolunavrhovateľ