Otázka:

Možno používať slovné spojenie vypodpisovaný dokument, keď ho podpísalo viac osôb?

Heslá:

popodpisovať, popodpisovaný, vypodpisovaný

Odpoveď:

Sloveso vypodpisovať ani trpné príčastie vypodpisovaný sa v slovenčine nepoužíva. Dokument, ktorý podpísalo viacero osôb, môžeme nazvať podpísaný dokument aj popodpisovaný dokument.


Otázka z 15. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu popodpisovať