Otázka:

Môžem použiť výraz "mojkať sa" vo vete Futbalista sa mojkal s pohárom pre víťaza ligy?

Heslá:

mojkať

Odpoveď:

Hoci sa pri slovesách mojkať mojkať sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) neuvádza špeciálny štylistický kvalifikátor, ide o výrazy expresívne (takto sa hodnotí sloveso mojkať v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004) a zaraďujú sa do maznavého štýlu detskej reči. Vyjadrenie futbalista sa mojkal s pohárom pre víťaza ligy sa výraznou expresívnosťou vymyká aj publicistickému štýlu. Za vhodnejšie považujeme vyjadrenia ako futbalista pohládzal (hladil) pohár pre víťaza alebo futbalista si privinul pohár, futbalista objal pohár.


Otázka z 14. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mojkať