Otázka:

Ako sa má správne písať suma s desatinnými miestami v eurách? Ak je správne tvar "náklady vo výške 123,45 eura", ako to je pri sumách, pri ktorých je potrebné uviesť za desatinnou čiarkou dve nuly?

Heslá:

písanie sumy, desatinné čísla

Odpoveď:

Desatinné čísla čítame takto: 0,5 = nula celých (a) päť desatín; 2,3 = dve celé (a) tri desatiny; 11,12 = jedenásť celých (a) dvanásť stotín. (Desatinné čísla sa pri čítaní často skracujú vynechaním menovateľa, napr. nula celých päť; dve celé tri; jedenásť celých dvanásť. Toto skracovanie je však prípustné iba v neoficiálnych, hovorových  prejavoch,  a aj to iba vtedy, ak za desatinným číslom nenasleduje podstatné meno.) 

Podstatné meno, ktoré stojí po zlomkovom výraze akéhokoľvek typu (po jednoduchom alebo desatinnom zlomku či po zmiešanom čísle), má tvar genitívu jednotného čísla, napr. 1/2 metra, 5 1/2 hodiny, 2,3 kilogramu, 55,5 percenta, 5,6 eura a pod.

Celé čísla sa zvyčajne zapisujú bez desatinnej čiarky, spôsob zápisu, aký uvádzate, t. j. 123,00 sa uplatňuje z praktických dôvodov pri uvádzaní súm v účtovníctve alebo v peňažníctve. Podľa zásad, ktoré sme uviedli, by sa suma 123,00  mala čítať stodvadsaťtri celých (a) nula desatín. Podstatné meno euro vo väzbe s týmto spojením má byť v genitíve jednotného čísla eura, t. j.  stodvadsaťtri celých (a) nula desatín eura. Vo vetnej súvislosti Vám však odporúčame písať celé čísla bez desatinnej čiarky, t. j. náklady vo výške 123 eur. V bankových dokladoch sa pri sume 123,00  € zapíše do kolónky „slovom“ spojenie stodvadsaťtri eur a nula centov.


Otázka z 14. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie sumy