Otázka:

Ako sa skloňujú ruské priezviská zakončené na -ov, napr. Dobroľubov?

Heslá:

ruské priezviská

Odpoveď:

Ruské priezviská zakončené na -ov sa skloňujú podľa vzoru chlap: Dobroľubov – od Dobroľubova – dám Dobroľubovovi – vidím Dobroľubova – o Dobroľubovovi – s Dobroľubovom. 


Otázka z 14. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ruské priezviská