Otázka:

S akým písmenom sa ma písať pH na začiatku vety?

Heslá:

pH

Odpoveď:

Spojenie písmen pH sa používa v chémii ako symbol na číselné vyjadrenie koncentrácie vodíkových iónov. Podobné symboly a značky sa väčšinou nepoužívajú na začiatku vety či textu (napr. nenapíšete Km ubiehali, ale Kilometre ubiehali). Pri symbole pH Vám odporúčame v podobných prípadoch začínať vetu slovom hodnota, napr. Hodnota pH vypovedá o koncentrácii hydroxóniových iónov, alebo nahrádzať symbol pH výrazmi kyslosť, acidita, exponent kyslosti.


Otázka z 14. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pH