Otázka:

Je spisovné spojenie študovať pri profesorovi alebo má byť správne študovať u profesora?

Heslá:

študovať u profesora, u

Odpoveď:

 

Správne je spojenie s predložkou u, t. j. študovať u profesora, podobne ako vyučiť sa u kováča, bývať u rodičov, stravovať sa u babky, zamestnať sa u súkromníka.


Otázka z 14. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu študovať u profesora