Otázka:

Skloňujú sa v bežnom texte (napr. príbalový leták pre pacienta) registrované ochranné značky, ako sú názvy liekov, napr. Aspirin, Avastin, Aclasta?

Heslá:

cuzdie slová, skloňovanie názvov liekov

Odpoveď:

 

V slovenčine sa skloňujú aj cudzie slová vrátane vlastných mien (napríklad názvov firiem, značiek a produktov) a do slovenských skloňovacích vzorov sa zaraďujú podľa zakončenia a výslovnosti. Aj názvy liekov sa v slovenčine skloňujú. Názvy Aspirin Avastin sa zaraďujú do vzoru dub (G. z Aspirinu, Avastinu; N. množné číslo Aspiriny, Avastiny) a názov Aclasta sa skloňuje podľa vzoru žena (z Aclasty, dve Aclasty). Ak sa z nejakého dôvodu chcete vyhnúť skloňovaniu názvu lieku, môžete pred ním použiť všeobecné pomenovanie ako liek, prípravok, výrobok a pod., ktoré sa skloňuje, a názov lieku potom môže zostať v základnom tvare, napríklad užívanie lieku Aspirin.


Otázka z 13. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cuzdie slová