Otázka:

Ktorá podoba je správna: kyselina hyaluronová alebo hyalurónová?

Heslá:

hyalurónový

Odpoveď:

 

 

Vo Veľkom slovníku cudzích slov (Vydavateľstvo SAMO 2008) sa uvádza prídavné meno hyalurónový a názov enzýmu hyaluronidáza v uvedených podobách. 


Otázka z 13. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hyalurónový